mar 10, 2017

Chirurgia plastyczna a zwolnienie z VAT – porada księgowa

chirurgia plastycznaW trakcie spotkań online z branżą medyczną często otrzymywaliśmy zapytanie, czy tę branżę dotyczy zwolnienie z VAT, a jeśli tak, to na jakich dokładnie zasadach. W ustawie o VAT wymienione są warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Należy zwrócić uwagę na kilka detali - zwłaszcza, jeśli chodzi o chirurgię plastyczną.

Kiedy można zastosować zwolnienie z VAT?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług możliwe jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • usługi są świadczone w zakresie opieki medycznej,
  • służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
  • świadczone są m.in. w ramach wykonywania zawodu lekarza.

Chirurg plastyczny bez wątpienia wykonuje usługi w zakresie opieki medycznej, jest też lekarzem. Problemów nastręcza ostatni z warunków. Świadczone przez niego usługi będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku, jeżeli usługi te będą służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Chirurgia plastyczna a zwolnienie z VAT

Przykładowo, jeżeli chirurg wykona zabieg medycyny estetycznej mający na celu poprawę wyglądu i samopoczucia pacjentki (np. likwidacja zmarszczek), usługa ta nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wobec tego, nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Stanowisko takie potwierdził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając że zabiegi związane przede wszystkim z kosmetyką i poprawą własnego wizerunku, których celem jest uzyskanie komfortu psychicznego, a nie leczenie w ścisłym znaczeniu tego słowa, nie spełniają warunków do zwolnienia z VAT. Leczeniem byłyby natomiast zabiegi medycyny estetycznej mające na celu przywrócenie kształtu czy wyglądu w wyniku wrodzonej lub przebytej choroby, lub będące następstwem jej leczenia, czy też doznanych urazów.


Przeczytaj także: Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny a konsultacje online →