Czy jesteś managerem odpowiedzialnej placówki?

Top view of people joining hands together as a symbol of partnership-311798-edited.jpegTermin “społeczna odpowiedzialność biznesu” robi w ostatnich latach dużą karierę. Nie każdy wie, co tak naprawdę się pod nim kryje... Tymczasem tematem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powinni zainteresować się zwłaszcza managerowie placówek medycznych. To obszar, na którym można skutecznie budować pozytywny wizerunek i zdobywać zaufanie pacjentów.


Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Zgodnie z definicją, społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Dzięki temu przedsiębiorstwo generuje nie tylko zysk dla siebie, ale także profity dla swojego bezpośredniego otoczenia. Nie do końca bezinteresownie - w zamian zyskuje zaufanie. A to zasób, o którym zwłaszcza w przypadku placówki medycznej można śmiało powiedzieć, że jest bezcenny.

Dlaczego warto?

Wysoki poziom zaufania społecznego do placówki przekłada się na jej dobry wizerunek. Nie tylko wśród pacjentów, ale także wśród zatrudnionego personelu, lokalnych władz i partnerów biznesowych. Żadna placówka medyczna nie funkcjonuje przecież w próżni - zawsze wpisana jest w pewien kontekst, działa w pewnym konkretnym otoczeniu. Warto zadać sobie pytanie, jakie grupy społeczne są bezpośrednio lub pośrednio związane z działaniem placówki. Jej przedstawicieli nazwiemy interesariuszami. Zwykle będą to:

 • pacjenci,
 • pracownicy,
 • partnerzy biznesowi - producenci sprzętu medycznego, dostawcy leków etc.,
 • samorządy,
 • lokalne media,
 • inne przedsiębiorstwa.

Skuteczne działania CSR powinny być kierowane do wszystkich interesariuszy, tak, aby umacniać ich w przekonaniuu, że korzystanie z usług placówki lub współpraca z nią jest dobrym wyborem. To układ, na którym wszyscy skorzystają. Przedsiębiorstwa współpracujące z placówką będą chętniej angażować się w prowadzone przez nią akcje, aby w ten sposób pozycjonować również swoją markę jako zaangażowaną społecznie. Samorządy i lokalne władze przychylniej spojrzą na placówkę, która pomaga swojemu otoczeniu, i chętniej udzielą swojego patronatu organizowanym przez nią wydarzeniom.

To znakomita forma lokalnego promowania placówki. Pacjenci docenią zaangażowanie w życie lokalnej społeczności i w efekcie chętniej będą korzystać z jej usług.

CSR w praktyce

W jakie działania CSR może zaangażować się placówka? Przede wszystkim takie, które nawiązują do charakteru jej działalności, a więc szeroko pojmowanej ochrony zdrowia.

Przykłady działań CSR placówki medycznej:

 • pomoc rzeczowa i finansowa ośrodkom wychowawczym, hospicjom i fundacjom,
 • prowadzenie cyklicznych bezpłatnych badań, związanych z profilem placówki (np. badań wzroku, profilaktyki raka piersi, pomiarów antropometrycznych etc.),
 • współpraca ze szkołami,
 • wsparcie dla lokalnych wydarzeń sportowych (objęcie wydarzenia bezpłatną opieką medyczną),
 • udział w akcjach charytatywnych (np. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy),
 • współorganizowanie wydarzeń w lokalnych przedsiębiorstwach (np. zbiórki krwi).

Jak widać, nie zawsze zaangażowanie w akcje CSR musi oznaczać pomoc stricte finansową. Aby wybrać najskuteczniejsze działania, warto aktywnie pytać pacjentów, co uważają za szczególnie wartościowe. Różne społeczności mogą mieć różne potrzeby - jedni bardziej docenią zapewnienie medycznego zaplecza zawodom w biegach przełajowych, inni zorganizowanie darmowych badań wzroku dla seniorów. Im lepiej placówka pozna potrzeby swoich interesariuszy, tym skuteczniejsze okażą się podjęte działania CSR.

Warto zatroszczyć się, aby placówka medyczna funkcjonowała w sposób społecznie odpowiedzialny. Zyskają na tym pacjenci, lokalna społeczność…  a w szerszej perspektywie także budżet. Nie straci nikt.

 


Jak jeszcze możesz budować wizerunek placówki? Dowiedz się z darmowego e-booka!