mar 1, 2017

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

HCC_2016 (6)-723615-edited.jpgUstawa o sieci szpitali, finansowanie lecznictwa, zdrowotne skutki smogu, transkulturowość w medycynie, dostępność terapii w onkologii – już za niespełna dwa tygodnie Katowice staną się centrum interdyscyplinarnej dyskusji o zdrowiu. Wezmą w niej udział minister zdrowia RP, reprezentanci rządu, specjaliści kilkunastu dyscyplin medycznych oraz przedstawiciele sektora ochrony zdrowia, nauki, biznesu, finansów, organizacji pozarządowych, polityki, samorządów i mediów. Na 11 marca zaplanowano otwarty Śląski Dzień Zdrowia dla mieszkańców regionu.

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC), organizowany pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna”, odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 9-11 marca 2017 r.

Zainauguruje go debata nt. głównych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia i ich przewidywanych skutków, z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz przedstawicieli rządu i parlamentu RP, m.in.: Alicji Chybickiej, posłanki, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Krzysztofa Łandy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, a także Mariana Zembali, posła, dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ministra zdrowia w 2015 r.

W dyskusjach panelowych wezmą udział ponadto m.in.: Lidia Gądek, posłanka, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia, Katarzyna Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Beata Małecka-Libera, posłanka, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r., Andrzej Sośnierz, poseł, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007, Małgorzata Zwiercan, posłanka, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

Jednym z ważniejszych celów Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest budowanie szerokiego porozumienia, umożliwiającego skuteczne podjęcie wyzwań zdrowotnych XXI wieku, wynikających nie tylko z epidemiologii poszczególnych chorób, ale i demografii, ekonomii, uwarunkowań finansowych, politycznych czy społecznych. Sukces pierwszej edycji kongresu potwierdził potrzebę takiej właśnie, międzysektorowej debaty o zdrowiu, łączącej perspektywy różnych środowisk. Planując program tegorocznego wydarzenia, ponownie zadbaliśmy o różnorodność tematyczną, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej aktualnych tematów, jak chociażby ustawa o sieci szpitali, koordynacja opieki nad pacjentem, czy współpraca placówek onkologicznych – mówi Wojciech Kuta, redaktor naczelny miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

W ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się ponad 50 sesji panelowych, debat i prezentacji, z udziałem ponad 300 prelegentów i ponad 2 tys. gości. Na obszerny program wydarzenia składa się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie oraz edukacja.

W poszczególnych debatach tematycznych udział wezmą przedstawiciele sektora ochrony zdrowia z całej Polski.

O przyszłości polskiej interny dyskutować będą m.in.: Jarosław Derejczyk, dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, Eugeniusz J. Kucharz, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Jacek Imiela, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, prezes Towarzystwa Internistów Polskich, Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu, konsultant krajowy w dziedzinie angiologii.

Panele dyskusyjne poruszą również tematy takie, jak m.in.: leczenie szpitalne, finansowanie ochrony zdrowia, choroby rzadkie, informatyzacja opieki zdrowotnej, rola mediów w medycynie, suplementy diety, etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego, pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim, medycyna pola walki, opieka koordynowana w różnych dziedzinach medycyny, a także problem otyłości.

Tematy debat ekspertów obejmą kluczowe zagadnienia w kilkunastu dziedzinach medycyny, m.in.: chirurgii naczyniowej, diabetologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii geriatrycznej, pneumonologii, czy urologii.

Nowością tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów wybranych dziedzin medycyny dla lekarzy rodzinnych. Wykłady dotyczyć będą m.in. rozpoznawania chorób i dalszego prowadzenia pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zajęcia poprowadzą specjaliści chorób płuc, diabetologii, geriatrii, okulistyki, onkologii i ortopedii.

Finałem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie otwarty dla mieszkańców regionu Śląski Dzień Zdrowia, zaplanowany na 11 marca br. W przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego dostępne będą strefa diagnostyki – „ZBADAJ SIĘ”, edukacji i profilaktyki – „POSŁUCHAJ” oraz sportu – „RUSZ SIĘ”. W strefie diagnostyki zwiedzający będą mieli okazję skorzystać z darmowych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny oraz bezpłatnych badań lekarskich i diagnostycznych w specjalnie zaprojektowanych poradniach. Strefa edukacji i profilaktyki, poprzez liczne wykłady, warsztaty edukacyjne oraz dyskusje prowadzone przez dziennikarzy Dziennika Zachodniego i Radia Katowice, dostarczy szerokiej wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom. W strefie dedykowanej aktywności fizycznej i uprawianiu sportu będzie można nieodpłatnie wziąć udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.

***
Pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) odbyła się w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie zgromadziło ponad 2 tys. osób – przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się ponad 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

W ocenie uczestników oraz obserwatorów Kongresu, jego pierwsza edycja stała się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

***
Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach to dwa dni eksperckich debat z udziałem 3 tys. gości oraz dzień otwarty dla mieszkańców regionu.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.


Organizatorem HCC jest Grupa PTWP SA, wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, organizator m.in.: Forum Rynku Zdrowia, corocznej, jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych debat publicznych dedykowanych aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, głównej debaty o gospodarce Polski Wschodniej.

Zapraszamy na stronę www.hccongress.pl oraz www.slaskidzienzdrowia.pl
Facebook: facebook.com/hccongress
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA –www.ptwp.pl