kwi 7, 2017

Co jeszcze musisz wiedzieć o VAT?

podatek vat

Oto druga, ostatnia porcja odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia Porady księgowe dla branży medycznej - co warto wiedzieć o podatku VAT, które 21 marca poprowadzili eksperci z firmy księgowej InFakt. Warto się z nimi zapoznać.

1. W jaki sposób zlikwidować nieużytkowaną kasę fiskalną? 
Wszelkie obowiązki zostały opisane w tym artykule.  

2. Jak rozliczyć wynajęcie gabinetu indywidualnej praktyki lekarskiej innemu lekarzowi? Czy obowiązuje tu zwolnienie z VAT?
Może zacznę od tego, że zakładam iż podatnik świadczy usługi medyczne zwolnione z VAT przedmiotowo i do tego ma najem. Najem lokalu na cele usługowe mamy możliwość wyboru opodatkowania wg stawki 23%, albo skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Jeśli podatnik prowadzi działalność medyczną zwolnioną przedmiotowo z VAT i do tego świadczy usługi w zakresie najmu opodatkowane wg stawki 23%, to mamy do czynienia ze sprzedażą mieszaną. Więcej w tym temacie można przeczytać tutaj. 

Kolejna kwestia to podatek dochodowy, można rozliczać najem w działalności i wówczas przychody z najmu i usług medycznych sumowane są i od nich płacony jest podatek lub można rozliczać najem poza działalnością. Najem poza działalnością daje możliwość wyboru jeśli chodzi o sposób rozliczania : zasady ogólne lub ryczałt (8,5%).

3. Czy jedynym możliwym zwolnieniem podmiotowym jest to mówiące o sprzedaży do 200 tysięcy?
Tak. Ponadto mamy drugi rodzaj zwolnień - przedmiotowe (z względu na rodzaj świadczonych usług).

4. A co z zaświadczeniami o stanie zdrowia dla innych lekarzy? jeżeli chodzi o zaświadczenia dla innych lekarzy o stanie zdrowia danego pacjenta. czy wystawiając rachunek dla pacjenta za konsultację to musi być z VAT?
W kwestii podatku VAT tego typu usługa może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przedmiotowego nie.

5. Co to jest jpk VAT?
Jest to plik, jaki składa się za okresy miesięczne. Przesyłany jest on do MF. W pliku JPK_VAT przesyłane są: ewidencja sprzedaży VAT i ewidencja zakupów VAT.

6. Jeśli jestem vatowcem, ale większość usług mam zwolnionych (diagnostyka laboratoryjna), to czy mam obowiązek posiadania kasy fiskalnej w laboratorium?
Obowiązek rejestracji kasy fiskalnej jest niezależny od zwolnienia z VAT, jeżeli sprzedaż prowadzona jest na rzecz osób prywatnych to należy zarejestrować kasę (wcześniej można skorzystać ze zwolnienia z kasy do limitu 20 000 w skali roku). Dokładne informacje zamieściliśmytutaj

7. Jak rozliczyć zabiegi medycycny estetycznej?
Na wstępie należy określić cel tego zabiegu. Jeśli mają na celu ochronę zdrowia pacjenta np. polegają na rekonstrukcji twarzy, to wówczas można zastosować zwolnienie przedmiotowe z VAT. Zabieg medycyny estetycznej np. korekta podbródka, nosa, biustu nie służą zdrowiu i profilaktyce, zatem naliczamy 23% VAT

8. Czy można być jednocześnie czynnym płatnikiem (odprowadzać VAT za usługi z zakresu med. estetycznej) i korzystać ze zwolnienia przedmiotowego (za usługi służące poprawie zdrowia)?
Można korzystać ze zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego równocześnie.

9. Czy odliczenia z otrzymanych faktur VAT jest tylko do wysokości zapłaconego VAT przez przedsiębiorcę? Czy można odliczyć więcej niż się zapłaci?
Odliczenia podatku VAT dokonujemy z faktur kosztowych (zakupowych) w takiej wartości, jaka podana jest na fakturze. Podatnik nie może odliczyć większej kwoty.

10. A co jeżeli prowadzimy gabinet chirurgii i gabinet medycyny estetycznej? Wtedy praktycznie kupujemy rzeczy do obu działalności?
Jeżeli świadczymy usługi zarówno zwolnione z VAT jak i opodatkowane to mamy do czynienia ze sprzedażą mieszaną. Wówczas mamy do czynienia z trzema rodzajami kosztów :

  • związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną od których VAT-u nie odliczamy
  • związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną od których cały VAT odliczamy
  • związane z obiema gałęziami działalności, od których odliczamy VAT w proporcji.

11. Jak ustala się wskaźnik proporcji?
Na początku określany jest tzw. prognozowany wskaźnik proporcji i jest to iloraz sprzedaży opodatkowanej do całej sprzedaży podatnika. Przykładowo przewidywana wysokość sprzedaży opodatkowanej wyniesie 20 000 zł, a zwolnionej 30 000 zł, to wskaźnik liczymy tak : [20 000/(20 000 + 30 000)] * 100% = 40%.

12. Czy wskaźnik proporcji jest weryfikowany np. po zakończeniu roku rozliczeniowego?
Tak, na podstawie rzeczywistej sprzedaży wyliczany jest rzeczywisty wskaźnik i koryguje się VAT od zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną. Więcej - tutaj.

13. Czy rozpoczynając działalność jako NZOZ muszę zgłosić się do VAT ? ( w ramach działalności podstawowej opieki zdrowotnej )?
Jeśli mówimy o działalności prowadzonej jako NZOZ, to kwestia rejestracji do VAT zależna jest od usług jakie będą świadczone przez ten podmiot. Jeśli usługi będą mieć na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawie zdrowia, to wówczas korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. W przeciwnym wypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia kwotowego - podmiotowego.

14. Czy działalność naukowa, np. wykłady/szkolenia na sympozjach medycznych są zwolnione z usług VAT?
Jeśli podatnik będzie w stanie wykazać, że te szkolenia służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego. W przeciwnym wypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia kwotowego - podmiotowego.

15. Co z obowiązkiem rejestrowania kasy fiskalnej w gabinecie (jednoosobowym), prowadzonym przez lekarza o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
Tutaj należy odnieść się do załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - II.51. Zwolnione z kasy fiskalnej są usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

16. Od kiedy jest obowiązek umieszczanie art. z ustawy o VAT zamiast nr PKD?
PKD nigdy nie było umieszczane na fakturze, w latach wcześniejszych wpisywało się PKWiU - obecnie nie ma takiej konieczności. Natomiast od 2014 roku należy umieszczać podstawę z VAT wtedy, gdy korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego.

17. Jeśli leasinguję samochód jako osoba fizyczna prowadząca działalność i odliczam 1/2 VAT od faktur też muszę ustalić proporcję, jeśli prowadzę różne działalności: zwolnioną i z VAT?
Jeśli samochód samochód jest przeznaczony do sprzedaży mieszanej, to oczywiście należy przy odliczeniu uwzględnić wskaźnik. Załóżmy, że podatnik określił wskaźnik sprzedaży opodatkowanej na poziomie 60%, ma fakturę na części na kwotę 2000 zł netto, 460 zł VAT. Odliczanie VAT będzie w wysokości 60% * (230 * 50%) = 138 zł.

18. Ok, ale jeśli wybierze się zwolnienie podmiotowe, to są graniczne kwoty, w przykładach nie było niczego o tym zwolnieniu.
Limit zwolnienia podmiotowego wynosi od tego roku 200 000 zł w skali roku, oznacza to że jeżeli działalność jest założona w trakcie roku to limit należy przeliczyć proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności.

19. Czy muszę po każdym dniu drukować raport dobowy, czy mogę to robić okresowo? Co jeśli zapomnę?
Tak trzeba codziennie drukować raporty dobowe. Jeśli się danego dnia zapomni, to trzeba to zrobić kolejnego przed rozpoczęciem sprzedaży. Dokładne informacje zamieszone zostały tutaj.

20. Jestem dentystą, pracuję u kogoś, czyli VAT nigdy nie będzie mnie dotyczył niezależnie od zarobków? może doprecyzuję, jestem dentystą na jednoosobowej działalności zatrudnionym na zasadzie kontraktu gospodarczego, stad pytanie o VAT w tym przypadku.
Usługi świadczone przez dentystów w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, czyli ze względu na rodzaj usług a nie ma limit kwotowy przychodów.


Przeczytaj także ebooka Lekarze a Polski Ład