cze 14, 2021

Co musisz wiedzieć o raportowaniu zdarzeń medycznych do Platformy P1

Raportowanie do Systemu P1

Od 1 lipca 2021 roku obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych będzie raportowanie zdarzeń medycznych do Systemu P1. Celem tej zmiany jest umożliwienie wymiany EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) między podmiotami leczniczymi. Podstawą prawną tego obowiązku jest Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia definiuje zdarzenie medyczne następująco: zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji – świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jaka zatem jest definicja świadczenia zdrowotnego? Według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Które dane będą przetwarzane w Systemie P1?

Dane zdarzenia medycznego przetwarzane w systemie informacji obejmują:

 • dane usługodawcy;
 • dane usługobiorcy;
 • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne;
 • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego;
 • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym;
 • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

Lekarz będzie zobowiązany przekazać dane do Platformy P1 nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

Jak raportować zdarzenia medyczne do Platformy P1?

W tym celu najłatwiej jest skorzystać z oprogramowania do zarządzania gabinetem, który umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, wystawianie e-recept, e-zwolnień i e-skierowań. Przykładem takiego rozwiązania jest System od ZnanyLekarz, posiadający połączenie z Platformą P1. W ramach Systemu od ZnanyLekarz możliwe jest także prowadzenie karty pacjenta online oraz integracja z:

 • bazą kodów ICD‑10 i ICD-9,
 • bazą leków,
 • kodami ICF,
 • systemem eWUŚ.

Po zakończonej wizycie pacjenta specjalista może opisać ją w Systemie od ZnanyLekarz, a następnie, przy pomocy dedykowanego przycisku, zaraportować zdarzenie medyczne do Platformy P1. To lekarz określa, kiedy i które zdarzenie medyczne trafi do P1.

Rozwiązania oferowane przez ZnanyLekarz, to nie tylko wygoda - to także bezpieczeństwo. Dane pacjentów przechowywane są zgodnie z RODO i chronione przed nieautoryzowanym dostępem dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu.


Chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu, z którym poprowadzisz EDM i przekażesz zdarzenia medyczne do Platformy P1?Poznaj System od ZnanyLekarz