kwi 8, 2020

Czy konsultacje online są w Polsce legalne?

prawo medyczne, konsultacje online

Odkąd epidemia koronawirusa stała się naszą rzeczywistością, nie dziwi fakt, że pacjenci poszukują alternatywnych metod kontaktu z lekarzem. Jedną z nich jest konsultacja zdalna. Na ile jednak jest to rozwiązanie zgodne z prawem?

Leczenie pacjentów w dobie pandemii

Nie ulega wątpliwości, że wraz z pojawieniem się wirusa wywołującego chorobę COVID-19, nie ustało wcale zapotrzebowanie na konsultacje z lekarzami. Pacjenci nadal potrzebują wsparcia medycznego, a w tym szczególnym okresie poszukują nowych form kontaktu ze specjalistami. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by w razie pogorszenia samopoczucia, skorzystać z medycznej porady telefonicznej lub internetowej. Jednym z narzędzi umożliwiających taki kontakt pacjentom i lekarzom są konsultacje online oferowane przez ZnanyLekarz.

Pacjenci poszukują lekarzy w Internecie

Nie każdy pacjent wymaga osobistego badania wykonanego przez lekarza. Wiele przypadków ogranicza się do porady dotyczącej dawkowania leku czy kontroli stanu zdrowia, w tym objaśnienia wyników badań laboratoryjnych. Bardzo często konsultacje z lekarzem dotyczą skierowania na badanie lub przedłużenia recepty. Tego typu problemy rozwiązać można właśnie dzięki konsultacjom online. Co ważne, aż 80% pacjentów uważa, że nie ma znaczącej różnicy w jakości konsultacji między spotkaniem w gabinecie a tej poprowadzonej przez wideorozmowę.

Legalność konsultacji online

Wielu lekarzy zastanawia się zatem, na ile legalne są konsultacje na odległość. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Dlatego, z prawnego punktu widzenia, nie ma żadnych przeciwwskazań do poprowadzenia z pacjentem wizyty online. Co więcej, wedle art. 42 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta może być wydane po wideorozmowie lub innej konsultacji na odległość.

Taką możliwość zyskali również fizjoterapeuci. W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Nowe przepisy dopuszczają prowadzenie telerehabilitacji.

Telemedycyna została w Polsce wprowadzona już jakiś czas temu, bo w 2015 roku i dopuszcza takie formy konsultacji jak: wideorozmowy, chaty czy porady telefoniczne. Co ważne, prawo wyraźnie określa, jak należy rozumieć miejsce udzielenia świadczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt ustawy o działalności leczniczej jest nim miejsce, w którym przebywa lekarz lub specjalista i to miejsce powinno zostać wskazane w regulaminie organizacyjnym. Może to być np. gabinet poza miejscem zamieszkania lub wydzielona część własnego mieszkania.

Konsultacje online jako Twoje narzędzie pracy

Ponieważ konsultacje online są w pełni zgodne z prawem, warto rozważyć wprowadzenie ich do codziennej pracy. Choć nie w każdym przypadku medycznym będą miały zastosowanie, to pozwolą utrzymać funkcjonowanie wielu gabinetów i placówek w sposób bezpieczny i wygodny - zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Przede wszystkim jednak konsultacje online dają możliwość udzielenia pomocy pacjentowi w sytuacji, gdy tego potrzebuje. Tu i teraz.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani nie może być traktowana jako jednoznaczna i wiążąca interpretacja przepisów prawnych.