wrz 19, 2014

Kiedy warto skierować pacjenta do psychologa?

lekarz pisze

W przypadku pewnych pacjentów, którzy trafiają do gabinetu lekarza, potrzeby związane z leczeniem mają charakter szerszy niż medyczny. W chorobach psychosomatycznych (objawy somatyczne mają podłoże psychiczne) i somatopsychicznych (objawy somatyczne znacząco wpływają na stan emocjonalny pacjenta) warto pomyśleć o skierowaniu chorych na konsultację do psychologa lub psychoterapeuty. W jakich sytuacjach może to być szczególnie ważne?

  • diagnostyczne badania medyczne nie wykazują zmian organicznych, a mimo to u pacjenta występują widoczne objawy lub uskarża się on na pewne dolegliwości (np. ból, objawy gastryczne, bezsenność, zaburzenia słyszenia i inne);
  • pacjent cierpi na chorobę przewlekłą lub w ostrej postaci, która w dotkliwy dla niego sposób rzutuje na jego życie, np. wiąże sięz dużą stratą czy wymaga radykalnej zmiany trybu życia (choroby nowotworowe, urazy kręgosłupa, zawał mięśnia sercowego itp.);
  • pacjent ma wyraźne trudności w akceptacji swojego położenia związanego z chorobą i procesem leczenia;
  • pacjent cierpi z powodu silnego/przewlekłego bólu (np. bóle w chorobie nowotworowej czy fantomowe);
  • pacjent, który ucierpiał w katastrofie, wypadku komunikacyjnym czy innych traumatycznych wydarzeniach mających wpływ na jego stan zdrowia;
  • pacjent z objawami zaburzeń depresyjnych i/lub lękowych;

W każdej z tych sytuacji konsultacja psychologiczna może wnieść istotne informacje o funkcjonowaniu pacjenta, wspierać go przy użyciu profesjonalnych narzędzi psychologicznych w radzeniu sobie z chorobą, pomóc mu konstruktywnie zaangażować się w proces leczenia i rehabilitacji, znaleźć psychogenne uwarunkowania objawów czy nauczyć technik kontrolowania bólu. Współpraca lekarza z psychologiem zazwyczaj znacząco wpływa na jakość życia i stan zdrowia pacjenta i staje się obowiązującym standardem we współczesnej medycynie.