mar 22, 2017

Porady księgowe dla branży medycznej na 2017 rok - co warto wiedzieć o podatku VAT. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


vat_tax-974878-edited.jpgOto odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia Porady księgowe dla branży medycznej - co warto wiedzieć o podatku VAT, które 21 marca poprowadzili eksperci z firmy księgowej InFakt. Warto je przeczytać!

1. Czy prowadząc psychoterapie, poradnictwo psychologiczne, neurologopedię i terapię SI w ramach działania Niepublicznej Poradni Psych-Ped mogę powołać się na przepis zwalniający z VATu? Prowadzę usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu lub poprawie zdrowia, ale nie jestem podmiotem leczniczym, tylko wspomagającym edukację (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Czy w takim wypadku mogę skorzystać ze zwolnienia? Na który art.?

Jeżeli są to usługi, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu lub poprawie zdrowia to wtedy podlegają pod przedmiotowe zwolnienie z VAT. Wówczas odpowiednia podstawa prawna to art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.

2. Co to znaczy "zarejestrować się do VAT" – jak to się robi i kiedy należy powziąć podejrzenie, że powinniśmy to zrobić?

Zarejestrowanie do VAT oznacza doliczanie do swoich usług podatku VAT. Przedsiębiorca dokonujący zakupów związanych z działalnością odlicza VAT z faktur kosztowych. Bycie VAT-owcem oznacza wiele obowiązków. Są to: wystawianie faktury ze stawką VAT, składanie deklaracji VAT do urzędu skarbowego, odprowadzanie podatku VAT, prowadzenie rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży). Rejestracji dokonuje się na druku VAT-R i jest ona darmowa. Nie ma jednej metody, która pozwoli na określenie tego, kiedy przejście na VAT jest opłacalne. Każdy przedsiębiorca musi rozważyć to indywidualnie, przeliczyć i zadecydować. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://www.youtube.com/watch?v=_tlEcB_RMkU&t=91s, https://www.infakt.pl/blog/czy-zostac-vatowcem/

3. Czy dietetycy kliniczni, którzy są zwolnieni z VATu, muszą posiadać kasę fiskalną?

Zwolnienie podatnika z VAT nie ma wpływu na kasę fiskalną. Taka osoba świadcząca usługi dla osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych) powinna ujmować sprzedaż na kasie fiskalnej. Może także skorzystać z jednego z dwóch zwolnień, które przewidziane są w przepisach:
● zwolnienie podmiotowe do kwoty 20 000 zł w skali roku,
● zwolnienie przedmiotowe, polegające na tym, że przedsiębiorca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) i prowadzi ewidencję, z której jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (chodzi o powiązanie usługi z płatnością).

4. Co się dzieje po przekroczeniu 20.000 zł w skali roku, jeśli początkowo nie miało się kasy fiskalnej? Czy trzeba ją zakupić we własnym zakresie? Czy księgowość informuje o konieczności jej zakupie?

Po przekroczeniu limitu należy zakupić kasę fiskalną i sprzedaż dla osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych) na niej ujmować. Dla osób prowadzących działalność wystawia się faktury i ta sprzedaż nie wykazywana jest na kasie fiskalnej. Jeśli limit zostanie przekroczony np. w marcu 2017, to obowiązek posiada i ewidencjonowanie na niej sprzedaży powstaje od 1 czerwca 2017 r. Kasę trzeba kupić we własnym zakresie. Tak, księgowość powinna pilnować limitu i poinformować o jego przekroczeniu.

5. Czy zakup sprzętu do gabinetu dietetycznego może być zwolniona z VATu?

Tak, sprzedawca takiego sprzętu może korzystać ze zwolnienia. W takiej sytuacji nabywca sprzętu, zarejestrowany do VAT, nie odliczy VAT, bo go nie ma. Faktura wówczas ujmowana jest w kosztach i obniża dochód nabywcy do opodatkowania.

6. A jak jest z dietetykami? Czy usługi dietetyczne są objęte VAT, czy są zwolnione?

Jeżeli będą to usługi służące profilaktyce lub zachowaniu zdrowia, można skorzystać ze zwolnienia. W przeciwnym wypadku usługę należy opodatkować stawką 23% lub skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, które w skali roku wynosi 200 000 zl.

7. A co, jeśli ktoś przekroczył próg 20.000 i nie wprowadził kasy fiskalnej? Jakie są konsekwencje?

Przedsiębiorca, który w terminie nie zainstaluje kasy fiskalnej naraża się na sankcję w postaci 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Ponadto nie może skorzystać z ulgi na kasę fiskalną. Jeśli przedsiębiorca zorientuje się, że nie dopełnił tego obowiązku najlepiej, aby niezwłocznie zgłosić fakt rozpoczęcia korzystania z kasy do US wraz z czynnym żalem.


8. Jak wygląda kwestia odliczania samochodu na leasing od podatku? Jeżeli pracuje się tylko w szpitalu i na dyżurach w innych podmiotach leczniczych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest rozpatrzenie dwóch przypadków – przedsiębiorca zwolniony z VAT i zarejestrowany do VAT. Podatnik zwolniony z VAT księguje wydatek w kosztach w całości, ma możliwość rozliczenia także wydatków związanych z samochodem takich, jak paliwo, naprawy, autostrady. Osoba, która jest zgłoszona do VAT, odlicza z VAT za leasing, a także innych wydatków związanych z pojazdem 50% VAT, pozostałe 50% VAT + kwota netto są księgowane do kosztów. Dla przykładu otrzymano fakturę na 200 netto + 46 zł VAT, odliczamy 23 zł VAT, a do kosztów księgujemy 223 zł.

9. Czy bądąc od wielu lat vatowcem, mogę nim przestać być w tym bądź kolejnym roku finansowym?

Rezygnacja z VAT jest możliwa po roku od końca roku, w którym podatnik zarejestrował się do VAT. Na przykład podatnik zarejestrował się do VAT w 2016, skorzystać ze zwolnienia może najwcześniej od 1 stycznia 2018 r. W celu ponownego skorzystania ze zwolnienia należy zaktualizować druk VAT-R.

10. Czy jest możliwe zarejestrowanie się do VAT (co byłoby korzystniejsze) pomimo zwolnienia podmiotowego?

Tak, rejestracji dokonuje się na druku VAT-R i jest ona darmowa.

11. Mój podmiot leczniczy (sp. z o.o.) – A wykonuje działalność leczniczą na rzecz innego podmiotu leczniczego – nazwijmy go B. Tzn. lekarz zatrudniony w podmiocie A wykonuje pracę w podmiocie B na rzecz pacjentów zapisanych do podmiotu B (pacjenci przyjmowani w ramach NFZ) – podmioty wiąże umowa kontraktowa w tym zakresie. Pytanie – co musi dopisać na fakturze za wykonanie usług podmiot A w celu zwolnienia z podatku VAT? Powołać się na art.43 ust. o podatku VAT – 18 czy 18a?

Jeśli usługa świadczona jest na rzecz podmiotu leczniczego, to wówczas właściwa jest podstawa z art 43 ust 1 p 18a ustawy o VAT. Gdy lekarz świadczy usługi na rzecz indywidualnej osoby, czyli przykładowo dla Pana Kowalskiego, to wówczas zastosowanie ma 43 ust 1 p 18 ustawy o VAT.

12. Czy osoba zwolniona z VAT będzie musiała wysyłać do US JPK? Czy tylko Vatowcy?

Generalnie taka osobą będzie miała obowiązek przekazywania dokumentów od 1 lipca 2018 ( na żądanie urzędu skarbowego).

13. Czy sp. zoo, która zajmuje się wynajmem gabinetów dla lekarzy może kupować wyroby medyczne (wtedy mogłaby odliczać VAT), a lekarz jest zwolniony z VATu i nie może odliczać?

Jeśli spółka zarejestrowana jest do VAT, to wówczas od zakupów związanych ze swoją działalnością może odliczać VAT. Lekarz zwolniony z VAT nie odlicza go, tylko cały wydatek księgowany jest do kosztów.

14. Jak rozpoznać, jaki zabieg kwalifikuje się do zabiegu zwolnionego z VAT, a jaki nie?

Podstawowym kryterium jest cel, czyli czy usługi służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.


15. Do czego kwalifikuje się zabieg usuwania venulektazji ?

Jeśli chodzi o kwestię VAT-u, to trzeba określić cel zabiegu. Jeśli ma na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, to wówczas korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. W przeciwnym wypadku podatnik ma możliwość wyboru: korzystanie ze zwolnienia z VAT do limitu 200 000 zł w skali roku lub zgłoszenie się do VAT, jako czynny podatnik.

16. Czy psycholog, jeżeli chodzi o obowiązek kasy fiskalnej, może skorzystać tylko ze zwolnienia podmiotowego (20 tys. brutto rocznie)?

Tak, może korzystać z tego zwolnienia. Limit 20 000 zł jest bez kwoty podatku VAT, czyli netto.

17. Jak wygląda kwestia, gdy lekarz albo psycholog chce rozszerzyć działalność i pójść też w inną branżę np. założyć sklep spożywczy. Z jednej strony jego usługi psychologiczne/medyczne będą zwolnione z VATu, a sklep spożywczy nie będzie. Jak to się potem rozlicza? Wtedy nadal te uslugi medyczne bedą zwolnione, czy automatycznie wchodzą na VAT?

W takiej sytuacji usługi medyczne nadal będą zwolnione z VAT, a cała sprzedaż prowadzona w ramach działalności określana będzie mianem sprzedaży mieszanej.
Warto zapoznać się z tymi informacjami :
https://www.infakt.pl/blog/rozliczyc-koszty-przy-sprzedazy-mieszanej/

18. A czy płatność kartą przez terminal w gabinecie jest traktowana tak jak przelew na rachunek bankowy i też "odlicza" się od tej puli 20 tysięcy złowych (chodzi o obowiązek kasy fiskalnej)?

Przedsiębiorca może w danym momencie korzystać z jednego zwolnienia z kasy fiskalnej :
● zwolnienie podmiotowe do kwoty 20 000 zł w skali roku,
● zwolnienie przedmiotowe, polegające na tym że przedsiębiorca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) i prowadzi ewidencję, z której jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (chodzi o powiązanie usługi z płatnością).

Jeśli wybrał zwolnienie do 20 000 zł, to sposób płatności nie ma znaczenia. Wówczas wpłata na konto także liczona jest do limitu.

19. Czy wykład dla emerytów o profilaktyce medycznej jest zwolniony z VAT?

W naszej opinii ta usługa nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Podatnik może wybrać zwolnienie podmiotowe lub zarejestrować się do VAT.

20. Jeżeli mamy działalność w zakresie świadczenia usług medycznych dla osób prywatnych (praktyka w miejscu wezwania), ale nie korzystamy z niej, także w miejscu podmiotu leczniczego (PÓZ) i przekraczamy dochód 20 tys, czy musimy mieć kasę fiskalną?

Jeśli usługa świadczona jest na rzecz podmiotu opieki zdrowotnej, a nie konkretnego pacjenta, to wówczas nie bierzemy pod uwagę kasy fiskalnej. Gdy usługa jest na rzecz konkretnej osoby, wówczas należy zastanowić się nad tym tematem.

21. czy InFakt świadczy usługi dla sp. z o.o. (pełna księgowość)?

Nie świadczymy takich usług.

22. A badania okresowe? Czy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT? Jeśli tak, to który art. powinien być wpisany na fakturze jako podstawa zwolnienia ?

Tutaj kwestia jest dyskusyjna, w naszej opinii mogą one korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 19a lit. a. Pojawiają się jednak głosy, że kwestie związane z medycyną pracy nie mogą z takiego zwolnienia skorzystać.

23. Czy "sprzedaż mieszana" obowiązuje niezależnie od formy działalności lekarza ? (np. IDG, sp. z o.o.)

Tak, sprzedaż mieszana jest sposobem rozliczenia podatku VAT. Nie ma wpływu na to forma prowadzonej działalności.

24. Czy możliwa jest rezygnacja z kasy fiskalnej i kiedy?

Tak. Aby podatnik nie musiał oddawać ulgi na kasę fiskalną, rezygnacja musi nastąpić po upływie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeśli rezygnacja będzie przed upływem tego okresu, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu ulgi.

25. Prowadzę gabinet, ale chcę wynająć mieszkanie. Jak to rozliczać do US?

Najem rozliczany może być prywatnie, poza działalnością wg zasad ogólnych lub w sposób zryczałtowany - 8,5% (podatek płacony od uzyskanego przychodu). O wyborze ryczałtu należy zawiadomić pisemnie naczelnika US.

Jest też druga opcja rozliczenia w ramach prowadzonej działalności, wówczas należy zaktualizować druk CEIDG-1 i dopisać odpowiednie kody PKD związane z najmem. Wówczas opodatkowanie będzie wspólne z najmu i przychodów z prowadzenia gabinetu.

26. Czy wiadomo coś nowego o e-paragonach?

Niektóre podmioty już posługują się systemem do przekazywania e-paragonów. Zmiana na obowiązywać wszystkie podmioty korzystające z kas fiskalnych od 1 stycznia 2018 r.


Zachowano oryginalną kolejność pytań, stan przepisów na 2016 r.


inFakt Biuro Rachunkowe - lider rynku fakturowania i księgowości w Polsce, specjalizujące się m.in. w obsłudze branży medycznej. 

 


Zobacz aktualną ofertę naszych szkoleń >>