3 grzechy managerów placówek w zarządzaniu personelem

Zarządzanie personelem jest jednym z kluczowych aspektów sukcesu każdej placówki. Niestety wielu managerów palcówek popełnia w tym procesie błędy.  Poznaj przyczyny i skutki tych zachowań oraz dowiedz się, jak unikać pułapek.

Skuteczne zarządzanie personelem wymaga od managerów kompetencji, empatii i umiejętności słuchania. Niestety, niektórzy managerowie popełniają błędy, które mogą prowadzić do nieefektywności i konfliktów w placówce. Poniżej znajdziesz omówienie trzech najczęstszych błędów w zarządzaniu personelem placówki medycznej oraz praktyczne porady, jak ich uniknąć w twojej placówce.
Zaczynamy!

3 błędy w zarządzaniu personelem, które popełniają managerowie placówki - i sposoby, aby ich uniknąć

1. Brak komunikacji z zespołem i podejście "Ja wiem najlepiej..."

Jeden z najczęstszych błędów, jakie popełniają managerowie placówki w zarządzaniu personelem, to brak skutecznej komunikacji z zespołem. Podejście "Ja wiem najlepiej"….to piękny wstęp do katastrofy. Ignorowanie opinii i potrzeb pracowników może prowadzić do konfliktów oraz obniżenia motywacji w pracy. Dobry manager powinien umieć słuchać swoich podwładnych i angażować ich w proces podejmowania decyzji. Dzięki otwartej komunikacji można zbudować silny zespół, gotowy do efektywnej współpracy.

Warto również pamiętać, że skuteczna komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, ale także umiejętność słuchania i zrozumienia punktu widzenia innych. Tylko wtedy można skutecznie rozwiązywać problemy oraz rozwijać relacje między członkami zespołu.

Sposób na uniknięcie tego błędu: Dobry manager placówki potrafi też komunikować się i słuchać aktywnie. Słuchanie aktywne to umiejętność, która polega na skupieniu się na tym, co mówi rozmówca, wyrażaniu zainteresowania jego opinią i reagowaniu na nią w odpowiedni sposób. To pozwala na budowanie zaufania i lepsze zrozumienie potrzeb pracowników. 

💡Skuteczna komunikacja to klucz do budowania trwałych relacji. Nie inaczej jest w przypadku budowania relacji ze współpracownikami. Czy wiesz, w jaki sposób się komunikujesz? I jaki styl mają Ci, do których chcesz dotrzeć? Sprawdź to: poznaj 👉 style komunikacji (artykuł + Quiz).

2. Brak działań z zakresu motywacji i dbałości o rozwój kompetencji zespołu

Kolejnym błędem jest brak wsparcia i działań, których celem jest zmotywowanie i dbałość o rozwój kompetencji pracowników. Niektórzy managerowie placówek medycznych koncentrują się na wykonywaniu obowiązków, zapominając o potrzebie wspierania pracowników i ciągłego doskonalenia swojego zespołu. To prowadzi do stagnacji i utraty konkurencyjności placówki.

Sposób na uniknięcie tego błędu: Dbałość o motywację i rozwój kompetencji pracowników to kluczowy element skutecznego zarządzania personelem. Managerowie powinni zadbać o motywację zespołu oraz inwestować w szkolenia, mentoring i coaching, które pomagają pracownikom rozwijać się i doskonalić umiejętności. To nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także motywuje pracowników do większego zaangażowania.

🔖 Przeczytaj też: 5 sposobów, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników placówki medycznej

3. Nie daje przestrzeni do samodzielności

Ostatnim często popełnianym błędem jest brak przyznania pracownikom przestrzeni do samodzielnego działania. Niektórzy managerowie kontrolują wszystkie aspekty pracy swoich pracowników, co prowadzi do braku autonomii, samodzielnego myślenia i poczucia własnej wartości w zespole.

Sposób na uniknięcie tego błędu: Dobra praktyka w zarządzaniu personelem to dawanie pracownikom przestrzeni do samodzielnego działania. Managerowie powinni określić cele i oczekiwania, a nawet procedury, a następnie zaufać swoim pracownikom, pozwalając im na samodzielne podejmowanie decyzji i działanie w obrębie wyznaczonych ram. To nie tylko zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników, ale także pozwala na rozwój ich kreatywności i innowacyjności. Nie oznacza to utraty kontroli. Wręcz przeciwnie: jasne określenie celów, czy zdefiniowanie ich w postaci konkretnych liczb, pozwala monitorować procesy i wprowadzać niezbędne usprawnienia.

📈 Jak mierzyć efekty? 
Korzystaj z narzędzi, takich jak system medyczny, zintegrowany z kalendarzami specjalistów oraz rejestracją online, czy system wspierający pracę recepcji i rejestracji telefonicznej. Zebranie danych w jednym systemie, czytelne statystyki i ich bieżące monitowanie, dadzą Ci wgląd w aktualny stan procesów i ich efektywność.

Ebook efektywne zarządzanie gabinetem i placówką medyczną

Jak uniknąć tych trzech błędów w zarządzaniu personelem placówki medycznej?

✅ Jasno określ cele i oczekiwania
✅ Monitoruj procesy i cele
✅ Przekazuj i otrzymuj informacje zwrotne na bieżąco
✅ Słuchaj aktywnie 
✅ Motywuj pracowników
✅ Dbaj o rozwój ich kompetencji

Zachęcam do sprawdzenia swojego stylu komunikacji: wystarczy, że wypełnisz 16 pytań w naszym Quizie, przygotowanym przez ekspertów ZnanyLekarz. Możesz znaleźć go tutaj.

Zrób test

Podsumowując, zarządzanie personelem wymaga od managerów umiejętności słuchania, dbałości o rozwój kompetencji pracowników i przyznania im przestrzeni do samodzielnego działania. Unikanie omówionych w tym artykule trzech najczęstszych błędów może przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania personelem i osiągnięcia sukcesu placówki.