5 sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników placówki medycznej

Pracownicy są nie tylko wizytówką twojej placówki. Zgrany zespół i świadomy manager to także efektywniejsza praca, dobra atmosfera wśród ludzi i lepsze wyniki kliniki. 

Marzeniem każdego managera placówki medycznej jest zbudowanie zespołu, który zadba o doświadczenia pacjentów i przyczyni się do wzrostu zysków placówki. Poznaj 5 sprawdzonych sposobów, dzięki którym zwiększysz zaangażowanie zespołu swojej placówki medycznej. 

Dlaczego warto stworzyć zgrany i zaangażowany zespół w placówce medycznej?

Zacznijmy od podstaw. Zaangażowanie pracownika wynika nie tylko z zadowolenia z wykonywanych obowiązków - czasami może się zdarzyć, że personel uwielbia swoje miejsce pracy, jednak nie jest wystarczająco produktywny! To nie tylko poziom satysfakcji czy samopoczucia decyduje o poziomie zaangażowania.
Zaangażowanie pracownika ma miejsce wtedy, gdy między pracownikiem a organizacją, która realizuje określone cele, powstaje emocjonalna więź.
Miejsce pracy to nie tylko instytucja, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki. To przede wszystkim interakcje międzyludzkie, które mają miejsce zarówno między współpracownikami, jak i przełożonymi.

Brak zaangażowania i satysfakcji pracowników to mniejsza efektywność placówki medycznej

Według danych IPSOS, aż 30% pracowników nie jest zadowolonych ze swojej pracy. Dodatkowo, niektórzy nienawidzą poniedziałków. Chociaż większość z nas zgadza się z tym stwierdzeniem od czasów filmu Barei, te dane są bardzo niepokojące, ponieważ wskazują na niski poziom zaangażowania pracowników.

30% pracowników w Polsce nie jest
zadowolonych ze swojej pracy.

 

źródło: IPSOS

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy ADP wykazało, że tylko 16% pracowników na całym świecie jest w pełni zaangażowanych w swoją pracę. Oznacza to, że aż 84% pracowników Twojej placówki może być mniej efektywnych w wykonywaniu swoich obowiązków. 

Brak zaangażowania po stronie pracowników, to brak możliwości stworzenia wysokowydajnych zespołów, także medycznych. Wpływa ono negatywnie przede wszystkim na jakość i czas pracy każdego pracownika, czyli produktywność całej placówki medycznej.

Co więcej, pacjenci również podważają jakość świadczonych usług - za główny powód podając brak zaangażowania personelu w ich obsługę. Reasumując: bez zaangażowania pracowników placówki medycznej nie ma mowy o pozytywnych doświadczeniach pacjenta i zachowaniu wysokiej jakości usług kliniki!

Dobra wiadomość jest tak, że możesz temu zapobiec. Spraw, aby pracownicy czuli się częścią zespołu, co prowadzi do tworzenia więzi emocjonalnych, sprzyjających budowaniu zaangażowania. Przekłada się również na długofalowe zyski placówki i zwiększenie satysfakcji pacjentów

Klienci nie są na pierwszym miejscu, pracownicy są na pierwszym miejscu. Jeśli zatroszczysz się o swoich pracowników, oni zajmą się Twoimi klientami.

Richard Branson, założyciel Virgin Group

Niezaangażowany zespół to ryzyko. A co jeśli Twój personel w pełni zaangażuje się w pracę?

Zaangażowany zespół to korzyści dla placówki medycznej i...pacjentów

Zaangażowany zespół placówki to szereg korzyści. Przede wszystkim:

✅ większa efektywność zespołu,

✅ proaktywność i wzrost kreatywności pracowników,

✅ mniejsza liczba ich nieobecności w pracy. A w efekcie:

✅ większa rentowność placówki oraz

✅ pozytywne doświadczenia pacjentów wynikające z wysokiej jakości obsługi.

Jak to możliwe? Główną korzyścią wynikającą z zaangażowania pracowników jest zwiększenie produktywności. Personel chętniej wykonuje powierzone zadania, lubi swoje obowiązki i miejsce pracy, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia rotacji pracowników. Automatycznie zwiększa się innowacyjność, bo zadowolenie prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości, ale także do większej kreatywności.

Pracownicy są bardziej skłonni do "wyjścia z inicjatywą". Maleje także absencja, bo personel nie bierze wolnego pod byle pretekstem. Odpowiednie zadbanie o zespół tworzy drabinę korzyści - na samej górze mamy cel przełożonego, jakim jest zwiększenie produktywności personelu i rentowności placówki, co jest wynikiem doskonałej obsługi pacjentów. Ci natomiast są zadowoleni wtedy, gdy są dobrze obsłużeni, a to zależne jest od naszych pracowników.

Jak zatem zwiększyć zaangażowanie pracowników placówki medycznej?

Budowa zaangażowania pracowników oparta jest na trzech najważniejszych elementach:

👉 Cele. Rolą managera placówki medycznej jest wyznaczenie celów precyzyjnych i mierzalnych oraz wyjaśnienie pracownikom, w jaki sposób ich praca przyczynia się do osiągnięcia celów firmowych.

👉Pewność siebie. To ona ma wpływ na budowę relacji opartych na zaufaniu całego zespołu. Zadbaj zatem, aby pracownicy mieli jasno określone zadania, adekwatne do posiadanych kompetencji i wiedzieli, że są odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejscu.

👉 Uznanie. Każdy lubi, gdy jego praca jest doceniana. Dziękuj i nagradzaj, pokazuj, że doceniasz
dobre wykonanie obowiązków, czy inicjatywę, a szybko zobaczysz pozytywny wpływ twoich działań na satysfakcję i zaangażowanie pracowników twojej placówki.

5 sprawdzonych sposobów, aby podnieść poziom zaangażowania pracowników twojej placówki medycznej

👉 Zadbaj o ich dobre samopoczucie. Coraz częściej firmy oferują swoim pracownikom różne benefity, takie jak zdrowa żywność w biurze, karty sportowe czy ubezpieczenie zdrowotne. Warto także udostępnić możliwość skorzystania z coachingu lub konsultacji z zakresu nie tylko kompetencji zawodowych, ale też np. prowadzenia zdrowego stylu życia.

👉 Buduj dobre relacje w zespole. Według Gallupa poczucie izolacji u pracowników przyczynia się do spadku produktywności nawet o 21%. Dlatego bardzo ważne jest budowanie zaufania pomiędzy członkami zespołu oraz menedżerem - tylko wtedy firma może osiągnąć zamierzone cele.

👉 Wyznacz plany rozwoju. Pracownicy, zwłaszcza młodsi, bardzo pozytywnie oceniają to, że pomaga się im w podnoszeniu zawodowych kompetencji.

👉 Ogranicz powtarzające się działania. W każdej pracy zachodzą procesy powtarzające się. Najczęściej są to zadania administracyjne, jak odpowiadanie na e-maile czy aktualizowanie kart pacjentów. Są one nie tylko frustrujące dla pracowników, co przyczynia się do wypalenia zawodowego i rotacji personelu, lecz przede wszystkim czasochłonne. Jako ZnanyLekarz pomagamy placówkom medycznym w automatyzacji powtarzalnych zadań. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, poprawę samopoczucia personelu i skupienie jego uwagi na pacjencie.

👉 Przekazuj i otrzymuj informacje zwrotne na bieżąco Dobry feedback jest niezwykle ważny w kształtowaniu zaangażowania całego zespołu. Przekazanie jasnej informacji zwrotnej przyczynia się do zwiększenia efektywności, zadowolenia, a także zaangażowania pracowników, pomagając im uniknąć wypalenia zawodowego.

Co jeszcze możesz zrobić? Jeśli to możliwe, zaoferuj homeoffice, np rejestratorkom (łatwo zrobisz to korzystając z odpowiedniego oprogramowania, takiego jak ZnanyLekarzPhone). Firmy oferujące pracę zdalną (lub model hybrydowy) mają wyższy odsetek zaangażowanych pracowników. 

Postawienie na przejrzystą komunikację, informację zwrotną, promowanie dobrego stylu życia, czy doskonalenie umiejętności zespołu pomoże zwiększyć zaangażowanie pracowników, którzy każdego dnia troszczą się o wspólne dobro i rozwój placówki medycznej oraz jej pacjentów.


Więcej informacji i porad znajdziesz w opracowaniu "Zarządzanie zespołem w placówce medycznej". To kompendium wiedzy o tym jak stworzyć efektywny i zaangażowany zespół. Dowiesz się m.in.:

 jak zwiększyć produktywność personelu,
 jak uniknąć wypalenia zawodowego,
 jakie jest znaczenie przywództwa w zespole,
 jakie jest 5 działań zwiększających zaangażowanie zespołu.
 
Zarządzanie zespołem w placówce medycznej Pobierz bezpłatnie