Zarządzanie zespołem: Rola managera w placówce medycznej

Manager placówki medycznej odpowiada za pracowników - motywuje ich do pracy, a jest to możliwe wtedy, gdy poprzez odpowiednie wykonanie swoich obowiązków zwiększa zaangażowanie każdego pracownika.

Rolą managera placówki medycznej jest przede wszystkim organizacja i zarządzanie pracą podmiotu medycznego. W tej jakże pojemnej formule mieści się szereg ról i kompetencji. W tym artykule skupimy się na aspektach dotyczących kluczowego elementu opieki zdrowotnej: ludziach.


 💡Szerzej omawiamy ten aspekt w materiale "Zarządzanie zespołem w placówce medycznej". To kompendium wiedzy o tym jak stworzyć efektywny i zaangażowany zespół. Dowiesz się m.in.:

jak zwiększyć produktywność personelu,
jak uniknąć wypalenia zawodowego,
jakie jest znaczenie przywództwa w zespole,
jakie jest 5 działań zwiększających zaangażowanie zespołu.

 

Zarządzanie zespołem w placówce medycznej Pobierz bezpłatnie

Jaka jest rola managera placówki medycznej w zakresie zarządzania zespołem?

Najczęściej to manager placówki medycznej ma w swoich obowiązkach zarządzanie pracą rejestracji i kadry lekarskiej. Ma wpływ na organizację zadań i motywację do pracy, systematyczne przeszkalanie, przygotowanie techniczne, a co za tym idzie skuteczność całej placówki medycznej. 

Ponadto, to manager placówki medycznej jest odpowiedzialny za wprowadzanie działań, które mają pozytywny wpływ na wizerunek placówki.

Rola managera placówki medycznej polega też, a może przede wszystkim, na troszczeniu się o pracowników - nie tylko organizuje zespół, ale też motywuje i inspiruje ich do pracy, co jest możliwe tylko wtedy, gdy poprzez odpowiednie wykonywanie swoich obowiązków zwiększa zaangażowanie każdego z członków zespołu. Szczęśliwie manager palcówki medycznej ma do dyspozycji szereg pomocnych narzędzi, jak np.: kalendarz i grafik wizyt online, system wspierający pracę rejestracji i zbierane przez niego dane, w tym statystyki połączeń, czy szablony rozmów telefonicznych dla rejestracji medycznej. Dzięki nim codzienne obowiązki są lepiej zorganizowane, a podjęte decyzje są oparte na klarownych i wiarygodnych danych.

Jak manager placówki może realizować swoją rolę i wspierać zespół?

Wspomniałam już o narzędziach, które wspierają managera placówki medycznej i jego zespół w codziennej pracy. Jednak niemniej od narzędzi ważne są kompetencje tzw. miękkie i utrzymanie równowagi - należy troszczyć się o pracowników, monitorować im przydzielone zadania, unikając jednocześnie nadmiernych kontroli. Dzięki temu sami pracownicy będą chcieli wykonywać swoje obowiązki, mając świadomość, że przyczyniają się one do sukcesu całej placówki medycznej.

✅ Docenianie, konstruktywny feedback, poprawa komunikacji - to tylko kilka aspektów, które
wpływają na pozostałych członków zespołu.

✅ Ważne jest tak samo rozwijanie indywidualnych umiejętności pracowników, jak i stworzenie w grupie zdrowej relacji opartej na zaufaniu.

Pamiętać przy tym należy także o dawaniu pracownikom przestrzeni - nadmierna kontrola i wtrącanie się również wpływają negatywnie na produktywność. Dobry menedżer rozumie, że każdy pracownik potrzebuje swobody w działaniu i autonomii pod warunkiem, że spełnione są cele nadrzędne placówki medycznej.

Kompetencje komunikacyjne a rola managera w placówce medycznej

Manager placówki medycznej powinien dbać o rozwój swoich  kompetencji na równi z tym, jak dba rozwój kompetencji pracowników. Warto zacząć od poznania swojego stylu komunikacji i tego, w jaki sposób wpływa on na relacje ze współpracownikami oraz realizację zadań.

Efektywne komunikowanie się jest kluczowe dla budowania trwałych relacji. Niezależnie od tego, czy prowadzimy rozmowy z pacjentami, nawiązujemy kontakty z kolegami, czy tworzymy przekaz marketingowy, umiejętność skutecznego komunikowania się ma ogromne znaczenie. Czy rozumiesz swój własny styl komunikacji? I czy wiesz, jaki styl mają osoby, do których chcesz dotrzeć? Sprawdź to! 

Zrób test

Poznaj klucz do skutecznej komunikacji z pacjentami i w zespole

Zachęcam do sprawdzenia swojego stylu komunikacji: wystarczy, że wypełnisz 16 pytań w naszym Quizie, przygotowanym przez ekspertów ZnanyLekarz. Możesz znaleźć go tutaj.

Dodatkowe materiały z których dowiesz się więcej o tym, jak cechy osobowości wpływają na komunikację w zespole, z pacjentami oraz o tym, jak komunikować się skutecznie znajdziesz w poniższych materiałach:

👉 Style komunikacji (nie tylko) w marketingu medycznym  - z tego artykułu zrozumiesz podstawy teorii DISC i kolorów. Dowiesz się, jak typy osobowości i cechy temperamentu wpływają na styl komunikacji. Stanie się dla Ciebie jasne, dlaczego z niektórymi od razu “łapiesz flow” i świetnie się rozumiecie, a w niektórych przypadkach masz wręcz wrażenie, że porozumiewacie się w innych językach.

👉 e-book: Style komunikacji z pacjentami.