Placówka przyjazna osobom neuroróżnorodnym - dlaczego warto i jak to zrobić?

Neuroróżnorodność to koncepcja, który w ostatnich latach zyskuje na popularności i znaczeniu. Szacuje się że nawet 20% społeczeństwa mieści się w spektrum tej grupy, wobec tego może znajdować się w nim nawet co piąta osoba odwiedzająca Twoją placówkę.  Dowiedz się jak poznanie bliżej tych założeń może pomóc w skutecznej komunikacji z pacjentami i jakie innowacje usprawnią pracę z pacjentami neuroróżnorodnymi.                                       

Co to jest neuroróżnorodność? 

Neuroróźnorodność to określenie zakładające zróżnicowanie w rozwoju i funkcjonowaniu ludzkich mózgów, w jego rozmaitych sferach, jak:

 • Uczenie się
 • Skupienie uwagi
 • Nastrój
 • Komunikacja z innymi
Inne funkcje umysłowe 

Pojęcie to wychodzi naprzeciw poglądom, że każde zaburzenie neurorozwojowe jest z natury patologiczne. Osoby neuroróżnorodne są zwyczajnie odmienne od osób “neurotypowych”, a bariery społeczne są głównym czynnikiem powodującym ich niepełnosprawność.


Do spektrum neuroróżnorodności zalicza się między innymi: 
 • Spektrum autyzmu
 • ADHD
 • Dysleksję
 • Dyskalkulię
 • Dyspraksję


Dyskutuje się również o rozszerzeniu tego pojęcia na inne osoby, których systemy neurologiczne funkcjonują odmiennie od osób neurotypowych. W 2023 wzrosłą liczba osób które otrzymują właściwą diagnozę z parasola neuroróżnorodności. Co za tym idzie zwiększa się świadomość dostępności i zapotrzebowanie na rozwiązania które umożliwią osobom ze spektrum łatwiejsze funkcjonowanie. Wiąże się to również zyskującym popularność społecznym modelem niepełnosprawności, który zakłada, że w miejsce dążeń do całkowitego usunięcia niepełnosprawności więcej zysków przyniesie usuwanie barier społecznych, cyfrowych, komunikacyjnych i administracyjnych.

Pacjent neuroróżnorodny, czyli jaki?

Pacjent neuroróżnorodny może być osobą ze spektrum autyzmu, ADHD lub innymi cechami omawianymi wcześniej. Jako że neuroróżnorodność jest spektrum, jego trudności mogą być zmienne i nasilone w różnym stopniu. 

U osób z ADHD często może wystąpić problem z zapamiętywaniem czasu i godziny wizyty,  trudności z umówieniem się na ponowną kontrolę u lekarza, zapamiętywaniem instrukcji i zaleceń), gubienie dokumentów i recept. Natomiast trudności jakie mogą napotkać osoby z autyzmem poszukujące porady lekarskiej to chociażby przestymulowanie bodźcami w zatłoczonej poczekalni czy przeszkody w komunikacji werbalnej z innymi osobami (lekarz, rejestracja).

Uniwersalnym problemem jest również znalezienie odpowiedniego lekarza, np. psychiatry prowadzącego diagnozę ADHD czy autyzmu. Osoby neuroróżnorodne często zmuszone są nawet do poszukiwania lekarza poza granicami swojego miasta, a nawet województwa. 

Pacjenci (nie tylko neuroróżnorodni) poszukują rozwiązań dostępnych 

Szybki rozwój dostępności cyfrowej nie ominął również pola medycyny. Rozwiązania zwiększające wygodę pacjentów neurotypowych, jak kalendarz rejestracji online czy telemedycyna, służą również pacjentom neuroróżnorodnym. Zwiększa się również nacisk na empatyczną komunikację między pacjentem a pracownikiem placówki medycznej - odwiedzający oczekują profesjonalnej, skierowanej na ich potrzeby obsługi. 

Czy wiesz, że…?

Z najważniejszymi trendami w komunikacji z pacjentem możesz zapoznać się w naszym artykule: Trendy w komunikacji z pacjentami 2024

Placówka przyjazna osobom neuroróżnorodnym - dlaczego warto?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy pacjentów, przede wszystkim:

✅ zwiększasz skuteczność ich leczenia, jednocześnie,

✅ zmniejszając liczbę nieobecności podczas wizyt,

✅dbasz o pozytywne doświadczenia pacjentów neurotypowych oraz ich opiekunów, znacznie poprawiając komfort ich funkcjonowania, a przy tym

✅ poprawiasz efektywność pracy personelu i całej kliniki oraz

✅ budujesz wizerunek placówki przyjaznej pacjentom oraz nowoczesnej.

Placówka i gabinet przyjazne osobom neuroróżnorodnym - jak to zrobić?

Możesz wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów neuroróżnorodnych, jednocześnie ułatwiając umówienie wizyty pacjentom neurotypowym. Cele te można osiągnąć korzystając z dostępnych już na rynku rozwiązań i narzędzi - poznaj ich największe zalety oraz sposoby na zaimplementowanie ich w gabinecie, czy placówce medycznej. Są to m.in.:
 1. Rozwiązania z zakresu telemedycyny
 2. Kalendarz wizyt i rejestracja online
 3. Przypomnienia o wizytach
 4. Narzędzia do komunikacji online z pacjentem
 5. Zamawianie recept
  Szczegółowo omawiamy je poniżej.👇

1. Telemedycyna

Pandemia przyniosła rewolucyjne rozwiązanie jakim jest telemedycyna. Obecnie pacjent może uzyskać poradę medyczną bez wychodzenia z domu - a bardzo często również i bez długiego oczekiwania na swoją kolej. Otwiera to również olbrzymie możliwości uzyskania dostępu do leczenia przez osoby neuroróżnorodne. Ta grupa pacjentów często doświadcza wyzwań w uzyskaniu właściwej i adekwatnej opieki medycznej. 

Zastosowanie telemedycyny w opiece nad osobami neuroróżnorodnymi pozwala na osiągnięcie skutecznego wsparcia w komfortowych warunkach, uniknięcie kosztownych podróży i ograniczenie stresu związane z tradycyjnymi wizytami w przychodni. Osoby z autyzmem i ADHD często są bardzo wrażliwe na bodźce sensoryczne, takie jak hałasy, ostre światło i zapachy, co może sprawiać że wizyta w przychodni jest wyczerpującym doświadczeniem. Podobne efekty może mieć konieczność bezpośredniego kontaktu z dużą ilością obcych osób. Czynniki te mają znaczący wpływ nie tylko na komfort i przebieg samej wizyty, ale również na decyzję pacjenta o odwiedzeniu lekarza.

Dlaczego jest to ważne? Wielu pacjentów ze spektrum neuroróżnorodności wymaga regularnej opieki i leczenia ze względu na często występujące zaburzenia towarzyszące,  a jednocześnie ich dostęp do opieki medycznej jest ograniczony przez wiele czynników. Mogą być to trudności z wyjściem z domu lub organizacją wizyty. Barierą w możliwości uzyskania opieki medycznej bywa również odległość od najbliższej przychodni i lokalna dostępność specjalistycznej opieki. Telemedycyna pozwala pacjentom i ich rodzinom na łatwiejszy dostęp do leczenia, zwłaszcza w rejonach w których lekarzy przyjaznych neuroróżnorodności jest niewiele lub nie ma ich w ogóle. 

Dzięki telemedycynie osoby neuroróżnorodne mogą skorzystać z wizyty u różnych specjalistów zdrowia, takich jak neuropsycholodzy, terapeuci mowy i języka, terapeuci zajęciowi oraz psychologowie, bez konieczności opuszczania domu, a także otrzymać pomoc w innych sferach. Dlatego też, telemedycyna może znacząco poprawić jakość życia i dostępność opieki medycznej dla osób neuroróżnorodnych.

🔖 Przeczytaj też: Jak ZnanyLekarz pomaga prowadzić i rozliczać konsultacje online?

2. Kalendarz i rejestracja online

Rejestracja poprzez Internet i kalendarz wizyt dostępny online stają się standardem w opiece medycznej. Te niewątpliwie wygodne rozwiązania mogą również pomóc osobom neuroróżnorodnym w zapewnieniu łatwego dostępu do opieki medycznej, umożliwić zaplanowanie własnego czasu oraz poprawić zdrowie psychiczne zarówno opiekunów, jak i pacjentów.

Kalendarz udostępniony online przez placówki medyczne pozwala pacjentom neuroróżnorodnym na samodzielne kontrolowanie swoich wizyt u lekarza i umawianie się na kolejne bezpośrednio z wykorzystaniem cyfrowego dostępu. To dodatkowy plus dla osób mających trudności z komunikacją werbalną, ponieważ dzięki temu rozwiązaniu mogą zaplanować swoje wizyty z dużym wyprzedzeniem i zmniejszyć stres i niepewność związane z chociażby koniecznością komunikacji przez telefon. Wizualna forma kalendarza ułatwia rozplanowanie sobie wizyt i upewnienie się, że nie kolidują z innymi planami pacjenta. Wpływa to pozytywnie na zmniejszenie nieobecności na wizytach lekarskich, zyskuje więc na tym również placówka. 

Zdolność do ostrożnego zarządzania swoim czasem i zrozumienia, kiedy potrzebują pomocy, jest ważnym elementem nabywania niezależności i autonomii przez pacjentów. Udostępniając kalendarz online, placówka wspiera takie postawy i w niektórych przypadkach odciąża również opiekunów. 

💡 Zobacz, jak ZnanyLekarz pozwala łatwo wprowadzić rejestrację online 

3. Przypomnienia o wizytach

Przypomnienia o wizytach są niezwykle ważnym narzędziem, które przyczynia się do większej dostępności usług medycznych dla osób neuroróżnorodnych. Osoby z ADHD, autyzmem lub zaburzeniami nastroju, często mają trudności w organizacji swojego czasu i planowaniu wizyt lekarskich, co może prowadzić do przegapienia ważnych terminów i zwiększania nieobecności. Zwłaszcza u osób z ADHD double-booking (zapisywanie kilku zobowiązań w jednym terminie), zapominanie o wizytach i problem z oszacowaniem upływu czasu może przyczynić się do omijania wizyt u lekarza, a co za tym idzie zmniejszenia dostępności do potrzebnej opieki medycznej. 

Dzięki przypomnieniom, pacjenci otrzymują informacje na temat planowanych wizyt przed ich odbyciem. Mogą to być wiadomości SMS lub e-maile przypominające o zbliżającej się wizycie. To proste rozwiązanie może znacznie ułatwić życie i poprawić zdrowie pacjentom neuroróżnorodnym, ponieważ ułatwia im planowanie swojego czasu i pojawianie się na umówionych wizytach. Przypomnienia pomagają też utrzymać ciągłość leczenia i zwiększają zaangażowanie pacjentów w proces terapeutyczny.

Przypomnienia o wizytach są również korzystne dla opiekunów osób neuroróżnorodnych - pomagają im upewnić się, że ich podopieczni są zorganizowani i wiedzą, kiedy należy udać się na wizytę do lekarza. To bardzo duży krok do usamodzielnienia się tych osób w spektrum, które mają problemy w niezależnym funkcjonowaniu.

Automatyczne przypomnienia to także sposób na redukcję przestoju na wizytach lekarskich, które często zdarzają się z uwagi na problem osób neuroróżnorodnych z organizacją. To proste rozwiązanie, które może przynieść duże korzyści obydwu stronom.

💡 Czy wiesz, że..?

Automatyczne przypomnienia SMS mają największą skuteczność - odbiera i czyta je aż 98% ankietowanych, podczas, gdy e-maile - jedynie 20% pacjentów.

4. Komunikacja online z pacjentem

Dzięki narzędziom umożliwiającym kontakt z pacjentem przed i po wizycie, osoby neuroróżnorodne mogą lepiej przygotować się na wizytę lekarską -  a co za tym idzie uniknąć zaskoczeń i nieprzyjemnych niespodzianek.  To również korzyść dla specjalisty. Narzędzia te pozwalają na zebranie skutecznego wywiadu i rozwianie wszelkich wątpliwości pacjenta już przed wizytą, co oszczędza czas i sprawia, że sama wizyta przebiega sprawniej 

Bezcenną funkcją jest też możliwość wysyłania informacji po wizycie. Pacjenci bardzo cenią możliwość otrzymania podsumowania konsultacji w formie wiadomości do której zawsze mogą wrócić. Szczególnie w przypadku osób z ADHD podsumowania mogą okazać się kluczowe dla zrozumienia i zapamiętania zaleceń lekarskich. Osoby z trudnościami w przetwarzaniu instrukcji werbalnych i utrzymaniu uwagi będą wyposażone w niezbędne informacje, co może ograniczyć ilość telefonów do placówki oraz zwiększyć jakość opieki medycznej. 

💡 Sprawdź, jak funkcja czatu ZnanyLekarz może pomóc Ci w komunikacji z pacjentami.

5. Zamawianie recept 

E-recepty przyniosły kolejną rewolucję w polskiej medycynie. Rezygnacja z papierowych blankietów zwiększyła znacznie wygodę zakupu leków - odtąd recepty nie trzeba mieć fizycznie przy sobie, a do wykupienia leku wystarczy czterocyfrowy kod. Przyniosło to też inne ułatwienia dla pacjentów - fizyczna wizyta w placówce nie jest niezbędna, by kontynuować przyjmowanie wcześniej przepisanych leków. Zamawianie e-recept stało się popularną możliwością dalszego leczenia, która oszczędza czas pacjentów i przy okazji lekarza, który nie musi poświęcać całej konsultacji by jedynie przedłużyć leczenie. 

Jest to kolejna funkcja zwiększająca dostępność dla osób neuroróżnorodnych - pozwala na szybkie i wygodne zamówienie recepty w wypadku zapomnienia lub zgubienia leków. Jest to szczególnie ważne dla osób z ADHD, które przez utrudnioną dostępność do medykamentów w Polsce często potrzebują wsparcia w formie rozłożenia leków na kilka recept lub ich przedłużenia. 

💡 Czy wiesz że…?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w ramach Systemu ZnanyLekarz pozwala na szybkie wystawianie e-recept i e-skierowań?

 

Placówka przyjazna osobom neuroróżnorodnym - podsumowanie

Stworzenie przyjaznego, dostępnego miejsca służy nie tylko osobom neuroróżnorodnym, znaczenie wspierając i podnosząc efektywność leczenia. To także szereg korzyści dla pozostałych grup pacjentów i całego ekosystemu placówki. Dlatego warto wprowadzić narzędzia na których każdy z nas może skorzystać, poszukując najlepszej jakości opieki medycznej. 

Poznaj ZnanyLekarz PRO


Ebook efektywne zarządzanie gabinetem i placówką medyczną