Sprawdzone techniki rozszerzania źródeł przychodów placówki medycznej

Oprócz zwykłego modelu opieki nad pacjentem, wiele praktyk można włączyć do działalności klinik i centrów medycznych w celu zwiększenia efektywności i przychodów oraz poszerzenia oferty rynkowej.

Przedstawiamy światowe trendy i sprawdzone techniki rozszerzania źródeł przychodów placówki medycznej, które pozwolą ci rozszerzyć portfolio usług, a docelowo - zwiększyć zyskowność placówki.

Usługi telemedycyny i telezdrowia

Stworzenie programu konsultacji online i oferowanie go w obszarach, w których brakuje lub jest wysokie zapotrzebowanie (i często również długie terminy wizyt stacjonarnych) właśnie takich specjalistów, z którymi współpracujesz, może być również doskonałym źródłem dodatkowych przychodów. W dzisiejszych czasach można korzystać z promocji online, aby tworzyć segmenty odbiorców i promować usługi na nowych rynkach, które wcześniej były niedostępne.

Usługi telemedycyny i telezdrowia - rynek bez barier

Telemedycyna znosi bariery geograficzne, zwiększając dostępność do usług medycznych dla pacjentów, jednocześnie pozwalając poszerzyć rynek placówkom medycznym.

Co więcej, dzięki telemedycynie twoja placówka lepiej odpowiada na potrzeby pacjentów ze specyficznymi wymaganiami, redukuje związane z mobilnością czy innymi ograniczeniami bariery, czyniąc opiekę medyczną bardziej dostępną - i przystępną.

🔖Przeczytaj też: Placówka przyjazna osobom neuroróżnorodnym - dlaczego warto i jak to zrobić?


Konsultacje online to świetny sposób, aby zyskać pacjentów, których ograniczałaby odległość!

Poznaj konsultacje online

Technologia przyczyniła się również do obniżenia kosztów i przyspieszenia terminów wizyt niektórych rodzajów usług. Konsultacje online są doskonałą alternatywą dla monitorowania pacjentów w trakcie leczenia, wysyłania badań online i optymalizacji czasu dla specjalistów w zespole, unikając konieczności przeprowadzania wszystkich konsultacji osobiście.

Dane ZnanyLekarz za rok 2023 pokazują, blisko 10% wzrost liczby konsultacji online w porównaniu do 2022 r.! Telemedycyna stale zdobywa na popularności, a jej znaczenie będzie nadal wzrastać w 2024 roku. Co więcej, dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych, takie teleporady, czy wizyty online mogą odbywać się w zasadzie z dowolnego miejsca na świecie! 

W ZnanyLekarz znajdziesz cały pakiet usług i szereg możliwości, dzięki którym łatwiej przeprowadzisz - i rozliczysz - konsultacje online! Sprawdź!

 

🔖 Przeczytaj też: Jak ZnanyLekarz pomaga prowadzić i rozliczać konsultacje online?

Domowa opieka zdrowotna

Usługi oferowane w ramach tzw. opieki domowej są coraz bardziej popularne, a dowodem na to są m.in. aplikacje, które w ciągu ostatniej dekady zostały skonsolidowane jako podstawowa usługa. 

Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie wiele osób odkłada lub unika wizyt lekarskich z powodu braku czasu, czy w miejscach gdzie problemem jest dojazd, oferowanie tej wygody w domu pacjenta może być dużym plusem dla Twojej placówki. Wizyty można planować według dni i stref miejskich, aby uprościć logistykę poruszania się zespołu, a klinika może również dodać usługi concierge do odbierania i dostarczania testów.

Programy opieki profilaktycznej i usługi abonamentowe

Wprowadź spersonalizowane plany opieki, aby zachęcić pacjentów do powrotu na wizyty kontrolne. Kategoryzując bazę danych pacjentów w oparciu o ich ostatnią usługę i datę wizyty, możesz prowadzić różne kampanie, takie jak przypominanie im o zaplanowaniu wizyty kontrolnej przed zimą. Rozważ oferowanie specjalnych pakietów, które obejmują regularne wizyty i badania profilaktyczne lub zarządzanie chorobami przewlekłymi, porady żywieniowe, prenatalną opiekę profilaktyczną, nadzorowane programy ćwiczeń lub szczepienia.

Pro tip👉Wykorzystaj kampanie SMS i e-mail 

Kampanie, szczególnie w postaci wiadomości SMS są wygodnym i szybkim sposobem na utrzymanie kontaktu z pacjentami i na zachęcenie ich do wizyty. SMSy mają największą skuteczność - odbiera i czyta je aż 98% ankietowanych, podczas, gdy e-maile - jedynie 20% pacjentów. W Systemie od ZnanyLekarz do zarządzania placówką można bezpłatnie wysyłać kampanie mailowe i SMS-owe do swoich pacjentów, wybierając konkretne grupy odbiorców.

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania

Zwłaszcza w przypadku placówek z dużymi zespołami, nowoczesne oprogramowanie do zarządzania odgrywa ważną rolę we wspieraniu decyzji biznesowych i zwiększaniu oszczędności w procesach operacyjnych. Integrując dane pacjentów z informacjami finansowymi i administracyjnymi, oprogramowanie to śledzi wyniki biznesowe w czasie rzeczywistym.
 
Menedżerowie mają lepszy wgląd w najbardziej dochodowe usługi, nieaktywne godziny otwarcia, średni bilet na pacjenta i przepływy pieniężne oraz mogą zautomatyzować ręczne zadania, które wymagają czasu personelu, takie jak potwierdzanie obecności pacjentów, dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjentów lub wydawanie dokumentów, choćby e-recept czy e-zwolnień. To z kolei przekłada się na wzrost przychodów na koniec miesiąca.

"Efektywność operacyjna jest często kluczem do oszczędności kosztów i wzrostu przychodów".

Ebook Efektywne zarządzanie gabinetem i placówką medyczną Pobierz bezpłatnie  

 

Umowa o świadczenie usług asysty korporacyjnej / plany korporacyjne


Strukturyzacja planu usług korporacyjnych, takich jak regularne kontrole stanu zdrowia pracowników i wsparcie telemedyczne, może być również strategią zwiększania przychodów placówki medycznej.

Coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w proces wspierania zdrowia, także psychicznego swoich pracowników, oferując im dostęp ( i współfinansowanie) do badań, programów opieki medycznej, w tym psychologicznej. Możesz zaproponować managerom firmy, krótkie rozmowy, czy spotkania online z pracownikami na tematy związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem - takie jak zdrowie w miejscu pracy, zdrowie psychiczne i zapobieganie wypaleniu zawodowemu lub działania zapobiegawcze w celu zapewnienia jakości życia. 

Pozwoli ci to zaprezentować, co może zaoferować twoja klinika, ale to nie wszystko. Będziesz także promować usługi wśród pracowników, którzy mogą stać się Twoimi prywatnymi pacjentami.

Elastyczne programy płatności

Kliniki z elastycznymi opcjami płatności zapewniają szerszy dostęp do swoich usług. Oprócz zwiększenia liczby wizyt i miesięcznych przychodów brutto firmy, pomaga to również pacjentom w uzyskaniu szerszego dostępu do opieki zdrowotnej. 

Najłatwiejszym sposobem na wdrożenie tego rozwiązania są zautomatyzowane systemy płatności. Skonfiguruj opcje ratalne, które odpowiadają możliwościom finansowym Twoich pacjentów, a także elastyczne plany, które pozwolą im wybrać raty i warunki dostosowane do różnych sytuacji.

Turystyka medyczna

To możliwość, która staje się coraz bardziej popularna w zglobalizowanym świecie. Polega ona na identyfikowaniu możliwości przyciągnięcia pacjentów z zagranicy na specjalistyczne zabiegi medyczne.

Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO), opisuje turystykę medyczną jako jedną z trzech form turystyki zdrowotnej. Pozostałe dwie to: turystyka uzdrowiskowa i turystyka SPA i wellness. Na przykład w krajach takich jak Turcja i Brazylia obserwuje się ogromny napływ zagranicznych pacjentów podróżujących do tych krajów w celu przeszczepu włosów i operacji plastycznych.  Z kolei do Polski szczególnie chętnie przyjeżdżają turyści z Niemiec i krajów skandynawskich żeby np. poddać się zabiegom medycyny estetycznej, czy dentystycznym.

Rynek turystyki medycznej w Polsce

Obok zagranicznych “turystów medycznych”, także i Polacy żyjący na emigracji chętnie wracają do kraju, aby “podreperować zdrowie”. Znaczenie ma tu przystępność (cena) i szybkości realizacji usługi medycznej, a także poziom skomunikowania np. z lotniskami.

“Polska jest uznawana za jedno z atrakcyjniejszych miejsc w Europie dla turystyki medycznej. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę medyczną, wykwalifikowany personel medyczny oraz konkurencyjne ceny usług medycznych. (...)Jednym z kluczowych czynników przyciągających pacjentów zagranicznych do Polski jest szeroka gama procedur medycznych oferowanych w kraju. Chirurgia plastyczna, stomatologia, leczenie niepłodności, kardiochirurgia oraz ortopedia są najczęściej wybieranymi dziedzinami medycyny w ramach turystyki medycznej.”


źródło: Joanna Szyman, Dynamiczny wzrost turystyki medycznej w Polsce i na świecie, dostęp 26.02.2024

Gościnność

Gościnność jest stosunkowo nową koncepcją w obszarze opieki zdrowotnej. Polega ona na wykorzystaniu praktyk zarządzania hotelami w szpitalach i klinikach w celu zapewnienia pacjentom i ich rodzinom bardziej komfortowych warunków podczas pobytu. 

To samo można zaobserwować w odwrotnym kierunku, w postaci hoteli zdrowotnych. Jest to stosunkowo nowa modalność, którą można znaleźć w postaci SPA, rezydencji geriatrycznych i centrów medycznych wspomaganej rehabilitacji. W takich przypadkach klinika może świadczyć specjalistyczne usługi i konsultacje, czy wewnętrzne usługi laboratoryjne.

Odkryj rozwiązania ZnanyLekarz dla placówek Dowiedz się więcej