gru 14, 2022

5 cech lekarza idealnego

lekarz idealny

Czas na mały rachunek sumienia. Przekonaj się, czy wiele dzieli Cię od lekarza idealnego w oczach pacjenta?

Czasy, w których postać lekarza budziła powszechny podziw w społeczeństwie, przeminęły bezpowrotnie. Dziś relacja lekarz-pacjent to układ znacznie bardziej partnerski, a rosnąca konkurencja wymusza otwieranie się na potrzeby i oczekiwania współczesnych pacjentów. Często zabieganych, traktujących wizytę u lekarza jak kolejny przystanek w punkcie usługowym. Jak przekonać do siebie takiego pacjenta? Serwis ZnanyLekarz.pl przeprowadził badanie ankietowe, pytając polskich pacjentów, czym kierują się podczas wyboru lekarza.

📖 Pobierz bezpłatny e-book "4 zasady budowania wizerunku specjalisty" 👉

I tu mała uwaga: ten artykuł powstał w 2015 roku. Jednak oczekiwania wobec lekarzy...są wciąż te same! Zmieniła się jedynie rzeczywistość: w 2015 roku mniejsze znaczenie w codziennym życiu i pacjentów i w pracy lekarzy miał Internet. Zaktualizowaliśmy zatem podstawowe dane, zestawiając je z tymi pierwotnymi.

Jaki jest więc lekarz idealny? (Uwaga: celowo pomijamy kwestie związane z doświadczeniem zawodowym!)

1. Obecny w Internecie

W 2015 roku: Codziennie z Internetu korzysta ok. 28 milionów Polaków (na podst. raportu Global Media Intelligence Report). Dla większości z nich to naturalne miejsce, w którym zaczynają poszukiwanie lekarza - przyznało się do tego aż 89% ankietowanych.

 

W 2022 roku: Prawie 75% Polaków korzysta z Internetu. Według badań CBOS z połowy 2021 r., przynajmniej raz w tygodniu online jest niemal trzy czwarte dorosłych (73%).

2. Rekomendowany przez innych

W 2015 roku ż 84% badanych wskazało na opinie innych pacjentów jako czynnik decydujący o wyborze lekarza. Łatwo to zrozumieć: działa tzw. społeczny dowód słuszności. Nie dysponując dostateczną wiedzą merytoryczną, aby samodzielnie ocenić kompetencje lekarza, pacjenci zdają się na rekomendacje innych.

W 2022 roku sytuacja nie uległa zmianie. Wciąż kluczowym kryterium wyboru lekarza jest opinia o nim. Kieruje się nią 63% pacjentów. Co ciekawe, aż 47% badanych twierdzi, że opnie o lekarzu, czy specjaliście, mają dla nich większe znaczenie, niż sam adres gabinetu. Można stad wnioskować, ze pacjenci skłonni są pokonać większą odległość do gabinetu, jeśli rekomendacje skłonią ich do wyboru danego lekarza.

 


Chcesz być na bieżąco z informacjami o nowych materiałach i szkoleniach? 

Zapisz się na newsletter ZnanyLekarz


3. Dostępny dla pacjenta

W 2015 roku blisko połowa ankietowanych wskazała na możliwość łatwego sprawdzenia dostępnych terminów i umówienia wizyty. Najlepiej, gdyby można to było zrobić przez Internet. Większość polskich Internautów dokonuje zakupu (co ważne: także usług) online, odsetek ten ciągle rośnie - umawianie w ten sposób wizyt u lekarzy także jest standardem.

W 2022 roku żyjemy już z zdecydowanie bardziej zdigitalizowanej rzeczywistości. Zakupy online zdecydowanie zyskały na popularności, co przekłada się te z na inne dziedziny życia. Oczekujemy łatwiejszego dostępu do wszelkich usług. Zmienia się także sposób komunikacji. 

Wg badań przeprowadzonych przez Red Point Global we współpracy z Dynata  80% pacjentów chce wykorzystywać regularnie cyfrowe kanały komunikacji do kontaktu ze swoimi lekarzami. Co więcej, 44% badanych komunikuje się z dostawcami usług medycznych wyłącznie w ten sposób.

Potwierdzają to badania portalu ZnanyLekarz: 85% pacjentów wyraża chęć rejestracji wizyt online, a 77% uważa że rejestracja, potwierdzenia oraz zmiany terminów online są wygodne. Powszechna staje się zatem rejestracja wizyt online, szczególnie taka, która umożliwia komunikację z pacjentem oraz systemy umożliwiające telekonsultacje

4. Komunikatywny

W 2015 roku pacjenci doceniali sprawną komunikację z lekarzem. Znów, spowodowane jest to brakiem wiedzy merytorycznej - nie mogąc podjąć równorzędnego dialogu o zdrowiu, pacjent oczekuje, że jego problemy zostaną zdiagnozowane w przystępny sposób, a lekarz wykaże się życzliwością i empatią.

Dokładnie tak samo wygląda to obecnie. Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, lekarze stosują różne rozwiązania. Silnie rozwinął się nurt Patient experience, czyli stawianie pacjenta, jego potrzeb i odczuć (także tych zupełnie subiektywnych) w centrum uwagi. Więcej na ten temat i sposobach, w jaki dbać o pacjenta przeczytasz w tym artykule.

5. Wzbudzający zaufanie

Autorytet nie jest już przyznawany lekarzom odgórnie, z samej racji wykonywania zawodu. Trzeba na niego zapracować. Jak? To proste: promując się jako lekarz skuteczny, komunikatywny i życzliwy pacjentom. Lekarz cieszący się opinią eksperta z pewnością nie będzie miał problemów z zapełnieniem “okienek” w swoim grafiku pracy!

 

Dowiedz się więcej o kształtowaniu dobrych doświadczeń pacjenta i przekuwaniu ich w zysk swojego gabinetu!Pobierz bezpłatnego e-booka