Biblioteka

Przeglądaj interesujące artykuły, tematy, filmy oraz infografiki.

poradnik Konsultacje online
Czy konsultacje online są legalne?
 
Mimo dynamicznego rozwoju sytuacji w kraju oraz nasilających się potrzeb równie szybkiego działania, nie należy zapominać o ważnych kwestiach. Poprosiliśmy Eksperta ds. prawnych o odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące prowadzenia konsultacji online przez lekarzy i specjalistów.

Czy świadczenie usług telemedycznych jest legalne?

Tak. Świadczenie usług telemedycznych przez lekarzy jest legalne, pod 3 warunkami:
1. Telemedycyna może być wykonywana wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z 2011 roku).
2. W przypadku telemedycyny, miejscem świadczenia usług medycznych jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
3. Osoby wykonujące zawód medyczny muszą uzyskać wszystkie wymagane dane osobowe pacjentów, w celu utworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.


Ponadto, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarze mogą udzielać świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Czy ZnanyLekarz może działać jako pośrednik telemedycyny między pacjentami a lekarzami?

Tak, nie ma prawnych przeciwwskazań do tego, aby ZnanyLekarz nie mógł świadczyć na rzecz podmiotów leczniczych i pacjentów usług wsparcia technicznego, takich jak: zapewnienie połączenia video czy też udostępnienie platformy do zarządzania konsultacjami na odległość. Możliwości takie wprowadzają przede wszystkim Ustawa o prawach pacjenta oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

illu-people-security-documents
Czy istnieją szczególne ograniczenia lub wymagania dotyczące danych osobowych?

Prawo nie przewiduje tutaj dodatkowych wymogów. Lekarz musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO. W celu pomocy lekarzom w spełnieniu tych wymogów, ZnanyLekarz będzie przekazywał pacjentom, przed rozpoczęciem telekonsultacji, informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez lekarza.

Czy ZnanyLekarz odpowiada za świadczone usługi medyczne?

Zgodnie z regulacjami prawnymi normującymi zawód lekarza oraz wykonywanie działalności leczniczej za świadczone usługi medyczne odpowiadają lekarze i podmioty lecznicze. ZnanyLekarz, w zakresie, w jakim świadczy usługi techniczne wspierające udzielanie telekonsultacji, ponosi odpowiedzialność za odpowiednie świadczenie tych usług. Jednak ZnanyLekarz nie ponosi odpowiedzialności za diagnozę czy rozpoznanie choroby dokonane przez lekarza.

Szkolenia online Sprawdź ofertę bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i specjalistów
Materiały do pobrania Pobierz bezpłatne poradniki przygotowane przez ekspertów

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!