wrz 19, 2016

11 sposobów na koszty firmowe lekarza

koszty firmowe lekarzaProwadzisz prywatny gabinet lekarski i zastanawiasz się nad tym, co możesz wliczyć w koszty firmowe? Eksperci z firmy inFakt przedstawiają 11 pomysłów na koszty w branży medycznej.

Nie każdy zakup stanowi koszty firmowe

Nie wystarczy wydać pieniędzy i wziąć fakturę, by wydatek móc zaliczyć do kosztów. Dzisiaj podpowiadamy lekarzom, jakie zakupy mogą wliczyć w koszty firmowe.


Trzeba pamiętać o 3 podstawowych zasadach:

  • wydatek musi być związany z osiągnięciem przychodu bądź zabezpieczeniem jego źródła,
  • nie może zaspokajać potrzeb osobistych podatnika,
  • nie może być odgórnie wykluczony przez ustawę (np. wydatki na reprezentację).>

1.  Lokal – podatek, media, remont, koszty najmu

Adres należy zgłosić w CEiDG – w 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy nakazujące posiadanie tytułu prawnego do lokalu. W przypadku jego braku, firma zostanie wykreślona z rejestru. Opłaty eksploatacyjne, potencjalne koszty remontu, podatek czy sam najem mogą być kosztem – pod warunkiem, że zostaną odpowiednio udokumentowane (umowa najmu, faktury, dowody zapłaty).

2.  Wyposażenie gabinetu lekarskiego traktujemy jako koszty firmowe

Wyposażenie gabinetu lekarskiego, czyli np. meble są kosztem firmy. Zapomnijmy jednak o ekskluzywnej zastawie stołowej, jeśli prowadzimy firmę we własnym domu – wydatek zostanie zakwestionowany podczas kontroli jako zakup prywatny podatnika.

3.  Zatrudnienie pracownika, np. recepcjonistki

Zatrudnienie recepcjonistki jest równoznaczne z wypłatą wynagrodzenia i płaceniem składek ZUS – stanowią one koszty firmy. Musimy dysponować podpisaną listą płac (umową zleceniem, rachunkiem) i dowodami wypłaty

4.  Prasa i najnowszy model TV

Zakup prasy i drobnego poczęstunku na czas oczekiwania przez pacjenta na wizytę – jest jak najbardziej uzasadniony. Można także zastanowić się nad wyposażeniem poczekalni w radio lub telewizor. Tutaj jednak może się pojawić wątpliwość podczas kontroli, czy służą one tylko firmie – jeśli prowadzimy gabinet we własnym domu.

5.  Fartuch – owszem, garnitur – nie

Typowe ubranie lekarskie, którym jest np. fartuch, lekarz wliczy w koszty firmy. Nie uda się zrobić tego samego z garniturem czy innym ubraniem i obuwiem „codziennym” – zostaną potraktowane jako zakupy prywatne.


Pobierz bezpłatny poradnik i sprawdź, jak na co dzień oszczędzać czas i redukować koszty w gabinecie →


6.  Reklama w Internecie

Pieniądze wydane na usługi reklamowe, w tym zamieszczenie ogłoszenia w prasie i Internecie, to także koszty firmowe – wystarczy zdobyć fakturę.

7.  Składka członkowska i OC 

Opłacenie składki członkowskiej na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej i ubezpieczenie OC zaliczamy do kosztów firmy. Ich opłacenie jest konieczne do tego, by lekarz mógł wykonywać swoje czynności i osiągać przychody – tylko obowiązkowe składki podlegają księgowaniu! Kiedy lekarz prowadzi firmę i pracuje jednocześnie na etacie – składkę zalicza zawsze do kosztów firmowych.

8.  Praca w kilku miejscowościach i codzienne dojazdy

Lekarz, który wykonuje swoje obowiązki w kilku miastach, musi liczyć się z dojazdami – które są często nieopłacalne finansowo i czasowo. Wydatki na wynajem powiększą koszty uzyskania przychodu – pod warunkiem, że jedyną przyczyną wynajęcia mieszkania jest konieczność przebywania w miejscowości w związku z pracą. Lekarz musi więc udowodnić, że osiągał w danym miejscu przychody, np. wystawiając fakturę.

9.  Kasa fiskalna – obowiązkowa od 2015 roku

Od stycznia 2015 roku kasa fiskalna obowiązuje wszystkich lekarzy, w tym dentystów. Zakup kasy fiskalnej jest kosztem firmowym.

10.  Samochód, laptop, drukarka

Samochód, komputer, drukarka – ich zakup każdy bez problemu zaliczy do kosztów. W firmie można używać także sprzętu prywatnego lub użyczonego.

11.  Edukacja, szkolenia, konferencje medyczne

Przedsiębiorca musi udowodnić, że są one związane z prowadzoną działalnością i nie mają w żaden sposób charakteru prywatnego – nie zaksięgujemy kursu języka obcego, jeśli naszymi pacjentami są tylko polskojęzyczni pacjenci.


Kalkulator: ile pieniędzy miesięcznie tracisz? Sprawdź!